График на Груповите ни Класове

в град София

При първо посещение в някоя от залите ни, е важно да се свържеш с нас предварително на телефон 088 699 68 68.

В момента страницата се преработва. Моля, свържете се с нас на телефона посочен по-горе за актуална информация.